Zebranie wiejskie -14.09.2022

Zebranie wiejskie 14.09.2022 godzina 19:00 w świetlicy przy OPS w Łagiewnikach Małych podejmujące uchwałę w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w roku 2023.