PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW w Gminie Pawonków

Urząd Gminy Pawonków w związku z planowanym wprowadzeniem programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości nie objętych systemem kanalizacji sanitarnej zwraca się z prośbą o zgłaszanie się wszystkich chętnych celem wstępnej oceny zainteresowania mieszkańców powyższym tematem.

Szczegółowe informacje zostaną omówione na zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach.