Zebranie wiejskie – 19.09.2017

Sołtys wsi Łagiewniki Małe w dniu 19.09.2017r. organizuje zebranie wiejskie o godzinie 19:00 w świetlicy. Tematem zebrania będzie podział środków z funduszu sołeckiego na 2018r. oraz jego wykorzystanie w 2017 roku i sprawy bieżące wsi. Zapraszam wszystkich mieszkańców wsi na zebrania. Sołtys Małgorzata Michalska