ZEBRANIE WIEJSKIE – 18.09.2018r

Sołtys wsi Łagiewniki Małe w dniu 18.09.2018r. organizuje ZEBRANIE WIEJSKIE o godzinie 19,00 w świetlicy. Tematem zebrania będzie podział środków z funduszu sołeckiego na 2019r. oraz jego wykorzystanie w 2018roku i sprawy bieżące wsi. Zapraszam wszystkich mieszkańców na zebranie. Sołtys Małgorzata Michalska