Zbiórka zużytego sprzętu – 23.04.2016

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – sobota 23.04.2016 najpóźniej do godziny 9:00

1

2