Wyjazd do teatru – 22.11.2023

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagiewniki Małe organizuje w dniu 22.11.2023r. wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical pt. Koty.
Całkowity koszt wyjazdu wyniesie około 120.- złotych. Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę w kwocie 80,- zł.
Wyjazd nastąpi o godzinie 16,3o
Zarząd Stowarzyszenia