Słoneczna Gmina II (nowy nabór)

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Pawonków do realizacji programu pod nazwą
“Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Pawonków – Słoneczna Gmina II (nowy nabór)”
zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy do wypełnienia i złożenia ankietymającej na celu rozpoznanie zainteresowania mieszkańców udziałem w ww. konkursie. Złożenie ankiety nie jest równoznaczne z deklaracją udziału w programie.
Możliwe dofinansowanie wynosi od 65 do 85% ceny netto.
Ankietę należy złożyć do 25 majabr.w wybrany sposób:
• w Urzędzie Gminy Pawonków
• poprzez platformę ePUAP: Gmina Pawonków

Ankieta jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Gminy Pawonków oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Pawonków
Joanna Wons-Kleta