– OSP

OSP Łagiewniki Małe
ul. Szkolna 3
42-772 Łagiewniki Małe
tel. alarmowy 998 lub 112
tel. kontaktowy 34.3534 639, GSM 601.459 635

Stan osobowy:
54 członków, w tym:
7 kobiet oraz 16 -osobowa sekcja młodzieżowa (8 chłopców i 8 dziewcząt)
i 8 członków wspierających

Zarząd:
Prezes – Andrzej Pejski
Naczelnik – wiceprezes – Marcin Bryłka
wiceprezes – Wilhelm Schaffarczyk
Skarbnik – Kompała Brygida
Sekretarz – Andrzej Gudra
Gospodarz – Paweł Gierach
Członek Zarządu – Andrzej Białek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Karol Kalus
wiceprzewodniczący – Marek Ulfik
sekretarz – Leonard Wojtala

Sprzęt:
samochód STAR 244 GBA 2,5/16, motopompy: PO-5 i pływająca
piła spalinowa do drewna, drabina aluminiowa, sprzęt do zabezpieczenia wypadku
Operator-kierowca: Pejski Andrzej

Rok założenia – 1922

Daty:
1922 – 1975 remiza przy ul. Lublinieckiej
1975 – nowa remiza przy ul. Szkolnej 3. Promotorami budowy byli: prezes Gerard Izbicki, komendant Józef Koloch oraz druhowie Wincenty Wojtala, Gerard Kroll i Józef Bryłka. W czynie społecznym pracowali strażacy, młodzież i wielu mieszkańców. Przy remizie powstała świetlica, 2006-2007 modernizowana.
1987 – sztandar ufundowany przez mieszkańców Łagiewnik Małych
1988 – sztandar państwowy ufundowany przez Urząd Gminy Pawonków za całokształt działalności pożarniczej
1997 – 75-lecie OSP, sztandar odznaczono Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa
2006 – renowacja wieży i nowe, żaluzjowe bramy,
2006 – nowe okna w świetlicy, budowa zadaszonej pergoli przy remizie
2007 – remont świetlicy /ceramiczne posadzki, nowa część socjalna, oświetlenie, odnowienie ścian, budowa kominka
2008 – ozdobny tynk na remizie, nowe napisy na frontonie i wieży
2009 – za udział w akcjach ratowniczych związanych z nawałnicami w sierpniu 2008r. uzyskano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej sprzęt o wartości 10.401,55 zł ( 2 radiotelefony nasobne z zestawem podhełmowym, latarkę akumulatorową, rękawice specjalne strażackie )
– remont i wyposażenie zaplecza sanitarnego dla zastępów bojowych – z dotacji Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Katowicach w wys. 5.000 zł

Byli prezesi :

Gerard Izbicki
Bronisław Kuc
Karol Kalus
Stanisław Gudra
Piotr Szczurek

Byli komendanci / naczelnicy:

Józef Koloch
Józef Kotula
Andrzej Pejski
Inwestycje, zamierzenia: odnowa terenu przy remizie, zakup nowoczesnego samochodu strażackiego.