Ogłoszenie

Biskup Opolski, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę zgromadzeń do 50 osób, nakazuje Proboszczom, by w tej wyjątkowej sytuacji zatroszczyli się, aby podczas Mszy św. i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Tam, gdzie jest to konieczne, jeśli liczba chętnych do udziału w liturgii, przekroczy 50 osób, można rozważyć nagłośnienie terenu wokół kościoła i udzielenie w takiej sytuacji Komunii św. także na zewnątrz. Przypominamy również, że powyższe ograniczenia i wskazania dotyczą także Mszy św. sprawowanych w dni powszednie. Również w dni powszednie kościoły powinny być otwarte dla wiernych.

Dyspenza ogólna