Ogłoszenie dla rolników – spis stada

Rolniku! pamiętaj o złożeniu spisy stada: bydło, owce, kozy, świnie. Ostateczny termin spisu: 31.12.2016r. Spis należy przekazać do: ARIMR Biuro powiatowe Lubliniec, ul. Spokojna 2, tel.: 34/351-31-96; 34/351-31-92; 34/351-32-05